La definició més simple de l’espai-temps és “espai-temps és qualsevol model matemàtic que combina l’espai i el temps en un únic continu entreteixit” espai-temps és un concepte difícil d’entendre.

A continuació es presenten els 10 dades que cal saber sobre l’espai-temps.

1. El temps passa més lentament en l’òrbita al voltant de la terra que en la superfície de la terra. Això vol dir que els astronautes que tornen des de l’espai, arriben a casa una mica més joves que els que han estat a la Terra.

2. L’univers s’ha estat expandint de 13,7 mil milions d’anys, això produeix un horitzó còsmic en l’espai, on la llum no ha arribat encara a la terra. Aquesta llum és la dels objectes més llunyans  de 12 a 13 milions d’anys llum.
3. El moment més curt de temps es defineix pel temps de Planck, que és 5,391 06 (32) x 10-44 s. Està determinada per la constant de Planck, la constant gravitacional i la velocitat de la llum.

4. La matèria determina la corba espai-temps. La Relativitat general explica com una nau espacial que viatja a una velocitat qualsevol  s’alenteix a mesura que passa a través d’un camp gravitatori, com ara passar aprop de planeta Terra.

5. Lasonda de la NASA Voyager 1 es troba als límits del nostre sistema solar, que és a la distància de 19 mil milions de quilòmetres de distància i es triga més de 16 hores per enviar o rebre un senyal de ràdio.

6. El temps no va existit sempre, la teoria de la relativitat suggereixque  abans del Big Bang, fa 13.740.000 d’anys, no existia el temps i l’espai.

7. La descripció fonamental de l’univers no té en compte el passat, present i futur. D’acord amb la teoria especial de la relativitat, no hi ha tal cosa com el futur o en el passat, tots marcs de temps son dependents l’un de l’altre.

8. Els rellotges atòmics són els rellotges més precisos mai construïts. Alguns rellotges poden mesurar una sola vibració en un sol àtom de mercuri.

9. El temps a la Terra és en realitat desaccelerant. Això es deu a la fricció de les marees del Sol i la Lluna. Així que el dia s’està allargant en 1,7 milisegons cada segle.

10. El fons còsmic de microones és el romanent del Big Bang calent que omple tot el cel. Certes fluctuacions en la temperatura en el fons còsmic de microones podrien donar-nos pistes sobre altres universos.

Share This