L’observatori astronòmic Laietania està ubicat a la zona periurbana de l’Eixample de Parets del Vallés.

Aquest emplaçament, al ubicarse dins de la zona metropolitana de Barcelona pateix un grau de contaminació lumínica elevat.

és per això que s’utilitzen amb freqüència els filtres de banda estreta (Halpha, OIII i SII) i filtres anti contaminació lumínica (IDAL LPS, Thousant OACKS).

Observatori Astronòmic Laitania

Share This